Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

CD / วิดีโอเช่า จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ทตโตริ

 • BUREX 21 Kaike
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Tottori Pref. Yonagoshi Kamifukubara 5-15-62
 • Vพาร์คแยมทตโตริ
  ช็อปปิ้ง
  จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริโอกูอิ201-1
 • ซันอินวิดีโอNetwork
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองโยนาโกะคากุบันโจ4โจเมะ125
 • Rental shop Arion Kaike
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Tottori Pref. Yonagoshi Kaike 4-6-20
 • Rental shop Arion Yonehara
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Tottori Pref. Yonagoshi Yonehara 8-15-20
 • จีโอทตโตริยาซูนากะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริยาซูนากะ112บันจิ3
 • จีโอคุระโยชิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองคุราโยชิยามาเนะ583บันจิโนะ2
 • จีโอจะไคมินาโต
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองจะไคมินาโตฮาซูอิเกะโจ90บันจิ4
 • จีโอโยนาโกะนิชิฟุกุบาระ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองโยนาโกะนิชิฟุกุบาระ9โจเมะ22บัน47โก
 • จีโอทตโตริทาจิกาวะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองทตโตริทาจิกาวะโจ5โจเมะ267บัน1
 • TSUTAYAคากุบันโจ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองโยนาโกะคากุบันโจ4-41
 • TSUTAYAคุระโยชิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองคุราโยชิเจดะนิโจ2โจเมะ47
 • TSUTAYAคุระโยชิชูโอ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองคุราโยชิมิยากาว่าโจ2โจเมะ45
 • TSUTAYAยูมีกาฮาม่า
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองโยนาโกะโยมิโจ2937-3
 • TSUTAYAฮิกาชิฟุกุบาระ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดทตโตริเมืองโยนาโกะฮิกาชิฟุกุบาระ6โจเมะ12บัน40

ทตโตริพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดทตโตริเป็นจังหวัดที่เป็นที่สุดแห่งความหลากทางฤดูกาลของญี่ปุ่น เนินทรายขนาดใหญ่ครอบคลุมชายฝั่งทางเหนือ ทำให้เหมาะกับการเป็นทริปเที่ยวชายหาดฤดูร้อนที่มาพร้อมกับอูฐ เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงของปูหิมะแสนอร่อย ขณะที่ฤดูหนาวรอบๆ ภูเขาไดเซน ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของภูมิภาคชูโงกุ นั้นเหมาะกับการเล่นกีฬาหิมะและชมทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์

อัลบั้มของ ทตโตริ

ดูสิ่งที่สนใจ