Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

วิดีโอ / ดนตรี / หนังสือ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ คุรามะ / คิบูเนะ / โอฮาระ

พื้นที่

 • เซโกฉะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคามิโยทาวารยาโจ437
 • ร้านโฮโฮโฮสะ สาขาโจโดจิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตจะเกียวโจโดะจีบันบะโจ
 • ฟุรุฮอน อิจิบะทากาโนะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตจะเกียวทากาโนะโตไคโจ12-1
 • ฟุรุฮอน อิจิบะนิชิจิน
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคามิโยโอมิยะโดริอิมาเดะคาวะซาการุยาคุชิโจ226-2
 • BOOKOFF ( Book-Off ) Kyoto Takaragaike
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kyoto Kyoto Sakyo
 • Iwasakibunya
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kyoto Kyoutoshi Sakyou-ku Okazakikitagoshochou 56-11
 • Gembundo
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kyoto, Kyoto Prefecture Tokyo District Imadegawa communication Karasuma Nishiiri Imadegawa cho 312
 • Ibundo
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kyoto, Kyoto Prefecture Tokyo District Marutamachi communication Teramachi east incoming wealth-cho 317-5
 • Libreเซ็นนาคามีเสะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคามิโยเซ็นบนโดรินาคาดาจิอูริอาการุทามาย่าโจ41
 • บุ๊คส์เกียวโตชินโอมิยะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคิตะชิจิคุกามีทาเกโดโนโจ22-3
 • มูราซากิร้านหนังสือ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคิตะชิจิคุกามีมีโดริโจ60-2
 • Koyodo
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kyoto Kyoutoshi Kita-ku Kamigamomukainawatechou 62
 • บุ๊คส์เกียวโต
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคิตะคามีกาโมยาบูตะโจ28
 • อาโออิร้านหนังสือ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตจะเกียวชิโมกาโมฮนมาจิ26
 • คุมาดะร้านหนังสือ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตจะเกียวชิชิกาทานีนีชิเทราโนมาเอะโจ64
 • โคบุนโด
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคิตะโอมิยะมินามีทาจีริโจ67-7
 • Mitumorido Book Store
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  The Kyoto, Kyoto Prefecture Tokyo District Thousand communication climb Sasaya-cho 3-chome 631
 • Benrido Book Store
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  The Kyoto, Kyoto Prefecture Tokyo District Thousand communication Imadegawa climb Minamijozenji cho 149
 • มัตสึย่าร้านหนังสือ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองเกียวโตคามิโยเซ็นบนโดริคามิโจจะโจอาการุฮยาคุมันเบ็นโจ88
 • Honsha
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Kyoto Kyoutoshi Kita-ku Shichikukurisuchou 12-2

เกียวโตพื้นที่หลัก

around-area-map

ร้านน้ำชาไม้ เกอิชา และทิวทัศน์ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณของเกียวโตทำให้ที่นี่เป็นหัวใจของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งต่างจากโตเกียวอันแสนทันสมัยอย่างสิ้นเชิง แม้จะเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ แต่เกียวโตก็รอดจากการทำลายล้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทิ้งไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลและสัมผัสได้ทุกครั้งเหลียวมอง ตั้งแต่วัดคินกากุจิที่ชุบทองทั้งหมด ไปจนถึงประเพณีดั้งเดิม เช่น การแสดงเกอิชาและพิธีชงชา ซึ่งยังคงปฏิบัติกันอยู่จนถึงทุกวันนี้

อัลบั้มของ เกียวโต

ดูสิ่งที่สนใจ