Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

สารสนเทศ / การสื่อสาร / บริการ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ เกียวโต

พื้นที่

 • KCNเกียวโตสเตชั่น
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตโจระกุเจกะโจเจกะได9-2-4
 • เกียวโตแอนิเมชั่นสำนักงานใหญ่
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองอุจิโคบาตะโอเซโต32
 • STUDIOVANGUARD
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  เกียวโตเมืองไมซุรุฮิระโนะยะ8
 • Sain Craft
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Kyoto Kyoutoshi Kita-ku Hiranotorimaechou 3
 • Zaidanhojinchikyu system Sogokenkyujo
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Kyoto Kyoutoshi Kita-ku Omiyanakabayashichou 41
 • 1 STOP BUSINESS CENTERเกียวโต
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองเกียวโตนากะโยโออิเกะถนนฮิกาชิโนะโตอินฮิกาชิอิริซาซาย่าโจ436เอย์วะโออิเกะตึออาคาร606
 • Fan fair fanfare
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Kyoto Kyoutoshi Kamigyou-ku Saitouchou 344
 • jisuidaiko jisuinomado
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Kyoto Kidugawashi Kunimidai 7-11-6
 • สมาคมทาเกะบูนกะชินโก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองเกียวโตจะเกียวโอกาซากิเจโสจิโจ9-1
 • Zenec
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Nijoden town 552 to climb Kyoto Nakagyo-ku, Kyoto Karasuma Oike
 • TKCเกียวโตSCGศูนย์บริการ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองเกียวโตนากะโยคาราซูม่าโดริ3โจซาการุมันจูย่าโจ595-3
 • TKCคินกิเกจิไอสำนักเลขาธิการ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองเกียวโตนากะโยมันจูย่าโจ595-3
 • Awake
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Toroyama town 466 down Kyoto Nakagyo Nishinotoin through Nishiki Koji
 • Nippon Telnet
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Toraya 566-1 town go down Kyoto Nakagyo-ku, Kyoto Karasuma Oike
 • Produce network Kyoto
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Enpukuji 342-1 town go down Kyoto Nakagyo Muromachi through Oike
 • Tokyo Shoko research Kyoto Branch
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Kyoto Kyoutoshi Shimogyou-ku Tsukihokochou 62
 • Casey S
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Kyoto Shimogyo Shichijodori Shinmachi Nishiiri Ebisuno town 697-3
 • ZEROวัง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองเกียวโตชิโมะโยคาราซูม่าโดริบุกโคจิซาการุโอมันโดโกโรโจ680-1
 • Miroku Joho service
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yakushimae town 707 go down Kyoto Shimogyo Karasuma Takatsuji
 • ยามาโทชิซูเทมุไคฮัตสึเกียวโตสำนักงาน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  เกียวโตเมืองเกียวโตชิโมะโยโดจิชะโจ167

เกียวโตพื้นที่หลัก

around-area-map

ร้านน้ำชาไม้ เกอิชา และทิวทัศน์ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณของเกียวโตทำให้ที่นี่เป็นหัวใจของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งต่างจากโตเกียวอันแสนทันสมัยอย่างสิ้นเชิง แม้จะเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ แต่เกียวโตก็รอดจากการทำลายล้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทิ้งไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลและสัมผัสได้ทุกครั้งเหลียวมอง ตั้งแต่วัดคินกากุจิที่ชุบทองทั้งหมด ไปจนถึงประเพณีดั้งเดิม เช่น การแสดงเกอิชาและพิธีชงชา ซึ่งยังคงปฏิบัติกันอยู่จนถึงทุกวันนี้

อัลบั้มของ เกียวโต

ดูสิ่งที่สนใจ