Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในการชมใบไม้เปลี่ยนสี / ต้นไม้ผลัดใบ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ชิงะ

พื้นที่

 • Kotosanzan
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Shiga Pref. Echigunaishouchou Matsuoji 874 (Kongo Watera), Kora-cho Ikedera 26 (Saimyoji), Higashiomi Kudaradera-cho, 323 (Kudaradera)
 • Hyakusaiji
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Shiga Pref. Higashioumishi Hyakusaijichou 323
 • วัดเอเง็นจี
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดชิกะฮิกาสิโอมิเอเง็นจีทากาโนะโจ41
 • Omikohoan
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Shiga Nagahama-shi Uwanocho 135
 • Kokoukaku yoshirokaku
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Shiga Pref. Nagahamashi Kinomotochoufuruhashi 1107 Furuhashi Niwatoriashitera information office
 • วัดเจกันจิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดชิกะเมืองไมบะระไมบาระ669
 • Oisugi Beech Genseirin
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Shiga Pref. Takashimashi Kutsukioisugi

ชิงะพื้นที่หลัก

around-area-map

นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดชิงะมักจะเดินทางมาจากเส้นแบ่งจังหวัดทางทิศตะวันออกของเกียวโต ซึ่งต้องเดินทางผ่านทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบบิวะมีพื้นที่ 670 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่แทบทั้งหมดของจังหวัดชิงะ ที่นี่ประกอบด้วยเส้นทางริมทะเลสาบที่สวยงาม ให้คุณได้เดินชมและขี่จักรยานตลอดเส้นทางที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า และวิวสวยๆ ซึ่งจะนำคุณไปสู่ปราสาทฮิโกเนะทางด้านทิศตะวันออกของทะเลสาบ

อัลบั้มของ ชิงะ

ดูสิ่งที่สนใจ