Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

พื้นที่ชุ่มน้ำ / บึง จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มิเอะ

พื้นที่

 • บ่อน้ำมิโดโร
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิเอะเมืองอิกะมิโดโร
 • บ่อน้ำสูวะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิเอะคิทามูโระคิโฮคุโจคิอนากาชิมะไคโนะ
 • บ่อน้ำคาทากามิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดมิเอะคิทามูโระคิโฮคุโจคิอนากาชิมะฮิกาชินากาชิมะ

มิเอะพื้นที่หลัก

around-area-map

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรคิอิ จังหวัดมิเอะมีชายฝั่งทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตร ที่ประกอบไปด้วยเมืองโทบะแหล่งหอยนางรม และอุทยานแห่งชาติชิมะ ไปจนถึงเมืองคุมาโนะ เมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจาริกแสวงบุญคุมาโนะโคโดะ ซึ่งจะมุ่งหน้าเข้าไปในจังหวัดวากายามะที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม มิเอะเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเรื่องการเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเซจินกุชินโต ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศ

อัลบั้มของ มิเอะ

ดูสิ่งที่สนใจ