Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อาหารไคเซกิ / ร้านอาหารแบบญี่ปุ่น จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มิเอะ

พื้นที่

 • Kagetsu
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Tobashi Oakihigashimachi 16-3
 • Ryokan Tachibana
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Shimashi Isobechoumatoya 310
 • ร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่น คัตสึระ เกะกู
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองอิเซะฮนโจ17-16
 • ไคราคุเต
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองมัตสึซากะนากะโจ1849-2
 • คุวานะ โชจิยะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองคุวานะโคโทบูกิโจ3-56-1
 • Hamaguri Ryori Hinode
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Kuwanashi Kawaguchichou 19
 • Kaiseki Shiraume
  ของอร่อย / สุรา
  Muroyamacho, Yokkaichi Mie Prefecture 340
 • ฮานะโชบุ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองอิเซะโซเนะ1-7-2
 • THE FUNATSUYA
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองคุวานะเซ็นบะโจ30
 • Uojuro
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Kuwanashi Minamiuomachi 31
 • Monami
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Tsushi Daimon 23-12
 • Kakiyasuryoteihonten
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Kuwanashi Edomachi 36
 • Ofuji
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Ichinoki, Ise-shi 1-2-12
 • คาชิวางิ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองสึโอโทเบะ28-4
 • Zaboan
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Tsushi Higashimarunouchi 16-33
 • Hanafusa
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Tsushi Otobe 28-1
 • Mimatuya
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Tsushi Hisainomurachou 497-5
 • อายะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองสึชินโจ1-11-22
 • อาวาย่า
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดมิเอะเมืองสึโอโทเบะ2047
 • Sakanasaryori
  ของอร่อย / สุรา
  Mie Pref. Tsushi Sakaemachi 4-43

มิเอะพื้นที่หลัก

around-area-map

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรคิอิ จังหวัดมิเอะมีชายฝั่งทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตร ที่ประกอบไปด้วยเมืองโทบะแหล่งหอยนางรม และอุทยานแห่งชาติชิมะ ไปจนถึงเมืองคุมาโนะ เมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจาริกแสวงบุญคุมาโนะโคโดะ ซึ่งจะมุ่งหน้าเข้าไปในจังหวัดวากายามะที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม มิเอะเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเรื่องการเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเซจินกุชินโต ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศ

อัลบั้มของ มิเอะ

ดูสิ่งที่สนใจ