ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ฮามามัตสึ / ทะเลสาบฮามานะ

พื้นที่

 • ไปรษณีย์คุมะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุคุมะ2059-1
 • ไปรษณีย์นิชิโดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุซากุม่าโจโออิ2422-2
 • ไปรษณีย์ซากุม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุซากุม่าโจนาคาเบะ18-10
 • ไปรษณีย์เกตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุฮารุโนะโจเกตะ851โนะ2
 • ไปรษณีย์คุมากีริ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุฮารุโนะโจอิชิอูจิมัตสึชิตะ160-3
 • ไปรษณีย์อินูอิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุฮารุโนะโจโฮริโนอุจิ988-7
 • ไปรษณีย์กะเมียทะโกะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุนิชิฟุจิไดระ224-9
 • ไปรษณีย์โคโย
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุทาดะราอิ44-7
 • ไปรษณีย์ทัตสึยามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุทัตสึยามะโจโอมิเนะ582-1
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึแอคซิตี้
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนากะอิทาย่าโจ111-2
 • มิกกาบินากาเนะที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะมิกกาบิโจฟุกุนากะ1211-5
 • ไปรษณีย์อิซาจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนิชิอิซาจิโจ60-1
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึคากุโระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนิชิคามีกาย่าโจ1726-1
 • ไปรษณีย์วาจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนิชิวาจิโจ5133
 • เซจีริที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุทัตสึยามะโจเซจีริ931-5
 • มิกกาบิสิโมนะที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะมิกกาบิโจสิโมนะ1163-1
 • ไปรษณีย์ชินโจฮาระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองโคไซชินโจฮาระ3โจเมะ5-1
 • ไปรษณีย์คันสันจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนิชิคันสันจิโจ2456-3
 • ไปรษณีย์อินาสะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะอินาสะโจคานาซาชิ1554-11
 • ไปรษณีย์อิอิโนย่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะอินาสะโจอิอิโนย่า693บันจิโนะ1

ชิซุโอกะพื้นที่หลัก

around-area-map

มหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้และภูเขาไฟฟูจิทางเหนือ จังหวัดชิซูโอกะจึงเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในประเทศ หาดทรายขาวของคาบสมุทรอิสุคือสิ่งหายากในญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ ที่รายล้อมด้วยผาสวยๆ หุบเขาสูง และบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ในฐานะจังหวัดผู้ผลิตชาเขียวรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประเพณีการดื่มชาที่เก่าแก่นั้นเป็นที่แพร่หลายในชิซูโอกะ ตั้งแต่ไร่ชาที่ทอดยาวหลายกิโลเมตรไปจนถึงร้านน้ำชาที่ประกอบพิธีชงชาแบบดั้งเดิม

อัลบั้มของ ชิซุโอกะ

ดูสิ่งที่สนใจ