Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ฮามามัตสึ / ทะเลสาบฮามานะ

พื้นที่

 • ไปรษณีย์ฮามะมัตสึชินมียาโกดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะชินมียาโกดะ2-32-1
 • ไปรษณีย์โคไซ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองโคไซวาชิซุ746-1
 • ไปรษณีย์เซกีชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึฮิกาชิอาริทามากีตะมาจิ774-1
 • ไปรษณีย์เท็นรยุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุฟุทามาตะโจฟุทามาตะ1593-3
 • ไปรษณีย์ฮามากีตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึฮามากีตะโยโกซูกะ910
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึคิตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะฮัตสึโออิโจ1416-8
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึนิชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนากะนิชิอิบะโจ55-1
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึฮิกาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึฮิกาชินิชิซูกะโจ302
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนากะอาซาฮิโจ8-1
 • ไปรษณีย์ไมซะกะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนิชิไมซะกะโจฮามาดะ195
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึมาโกเมะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนากะชูโอ1โจเมะ18-1
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึฮาชิวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึฮิกาชิเท็นรยูกาว่าโจ174-2
 • ไปรษณีย์ฮานากาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนากะฮานากาวะโจ172
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึนิชิยามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนิชินิชิยามะโจ2168-3
 • ไปรษณีย์ฮามามัตสึรยูเซ็นจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึนากะรยูเซ็นจีโจ803-3
 • ฮารุโนะมิยากาว่าที่ทําการไปรษณีย์ขนาดย่อม
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุฮารุโนะโจมิยากาว่า1467-2
 • ไปรษณีย์อิไดระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะอินาสะโจอิไดระ1554บันจิโนะ3
 • ไปรษณีย์โอคุยามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะอินาสะโจโอคุยามะ1125บันจิโนะ1
 • ไปรษณีย์ชิบูกาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึคิตะอินาสะโจชิบูกาวะ23บันจิ
 • ไปรษณีย์โยโกยามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิซูโอกะเมืองฮามามัตสึเท็นรยุโยโกยามะโจ854

ชิซุโอกะพื้นที่หลัก

around-area-map

มหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้และภูเขาไฟฟูจิทางเหนือ จังหวัดชิซูโอกะจึงเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในประเทศ หาดทรายขาวของคาบสมุทรอิสุคือสิ่งหายากในญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ ที่รายล้อมด้วยผาสวยๆ หุบเขาสูง และบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ในฐานะจังหวัดผู้ผลิตชาเขียวรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประเพณีการดื่มชาที่เก่าแก่นั้นเป็นที่แพร่หลายในชิซูโอกะ ตั้งแต่ไร่ชาที่ทอดยาวหลายกิโลเมตรไปจนถึงร้านน้ำชาที่ประกอบพิธีชงชาแบบดั้งเดิม

อัลบั้มของ ชิซุโอกะ

ดูสิ่งที่สนใจ