ลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติอื่นๆ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • Odaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Kitatsuru-gun Kosugemura
 • Ensawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Minamikoma-gun Hayakawacho
 • Fuji primeval forest
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Pref. Minamitsurugunnarusawamura
 • Mitsusawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Minamitsuru-gun Narusawamura
 • Nashikisawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Minamikoma-gun Fujikawacho
 • Misonesawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Minamikoma-gun Fujikawacho
 • The mountains of Picea torano pure forest
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Prefecture Minamitsuru-gun Yamanakako-mura
 • Senjosawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Minamikoma-gun Hayakawacho
 • Unagizawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisato Cho Ichikawa Daimon
 • Ishigamizawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisato Cho Ichikawa Daimon
 • Osawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisato Cho Ichikawa Daimon
 • Hebizawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Nishinosawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Nigorisawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Tatsumanzawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Yokosawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Kumakurasawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Maezawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Aranashizawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho
 • Hassakazawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisatocho

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ