น้ำตก จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • น้ำตกคาเนยามะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะคามีโยชิตะ
 • น้ำตกโดริว
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตโออิซูมิโจนิชิอิเดะ
 • น้ำตกเซ็นกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุ
 • Nakanokawa Otaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Hokuto Hakushucho
 • Kudannotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Hokuto Mukawacho Kurosawa
 • Honotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Pref. Nirasakishi Seitetsumachi Aoki
 • Ichinokama
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Pref. Yamanashishi Mitomikamikamakuchi
 • อิโทเสะโนะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่ามิโนบุโจ
 • Otaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Kofu-shi
 • โคซาโนะโนะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุโอชิโนะมูระ
 • Goshikinotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nirasaki-shi
 • Shiraitonotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Nirasaki-shi
 • Shiraitonotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Fujiyoshida-shi
 • เซ็นบะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชินิชิยัตสึชิโระอิจิกาวามีซาโตโจ
 • นะนะซีกะมะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่านันบุโจ
 • Hahanoshirataki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Prefecture Minamitsuru-gun Fujikawaguchiko-machi
 • มินามิโสจิโนะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองนิราซากิ
 • Nanatsugama Godannotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Yamanashi-shi Mitomi Kawaura
 • น้ำตกริวจิน
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองยามานาชิมิโทมิคาวาอูระ
 • Koitonotaki
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Pref. Yamanashishi Mitomikawaura

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ