ทะเลสาบและหนองน้ำ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิ
 • ทะลสาบยามานากะโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุยามานากาโกะมูระ
 • โอชิโนะฮักไค
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุโอชิโนะมูระชิโบคุสะ
 • ทะเลสาบโมโตสึโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิโมโทสุ218
 • ทะเลสาบโชจิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิ
 • ทะเลสาบไซ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิ
 • ทะเลสาบชิบิเร
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชินิชิยัตสึชิโระอิจิกาวามีซาโตโจ
 • ทะเลสาบจิโยดะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุสิโมบินะโจ
 • ทะเลสาบมิสึงากิโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองโฮคุโตสูทามะโจฮิชิ3730-3
 • ทะเลสาบจิโดริ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองยามานาชิมันริกิ1828มันริกิสวนสาธารณะ
 • ทะเลสาบคาวากุจิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิฟุนัตสึ
 • คินคาวะเขื่อน
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิเมืองยามานาชิมากีโอกะโจยานากิไดระ
 • ทะเลสาบอาเมฮาตะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่าฮายากาวะโจอาเมฮาตะ
 • ทะเลสาบนาราดะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่าฮายากาวะโจนาราดะ
 • Ushiro Sawa Reservoir (Yagi Hane Lake)
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Kai-shi Ushiku 2814
 • Ono Reservoir
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Uenohara-shi Ono
 • ทะเลสาบกิไทนะกาโกะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามิอะรุพุสุคามิอิจิโนเสะ
 • Tatenuma Swamp
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Minami-Alps-shi Kamiichinose
 • ทะเลสาบเท็นชิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่านันบุโจชิโมซาโนะ
 • Hirose Lake
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Yamanashi Yamanashi-shi

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ