Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อาคารสำนักงาน จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • ร้านโคมัตสึตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุมารุโนะอุจิ2-29-1
 • Shiohiko
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Shiobe 1-11-12
 • ฮาเนะนากาตะเจียวจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุโจโสจิโจ10-10
 • Kumanoyabussan
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Masutsubochou 203
 • พาริสึ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุชูโอ1-7-14
 • อารุกาเดะเอตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุมารุโนะอุจิ2โจเมะ1-10
 • ไทโตเจียวจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุเอฟุกิอิซาว่าโจ
 • Yoshidairakosan
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Kokubo 2-1-4
 • ฮิมาวาริเซ็นทรัลอาคารพาร์ค
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุชูโอ1-12-34

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ