อุตสาหกรรมเซรามิก / ดินหิน / โลหะ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • Wind case Kawabansho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Tomitake 1-3-17
 • คาวาซากิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุคามีอิชิดะ4-13-10
 • KOE TOYO Juki
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Marunouchi 2-26-16
 • อุตสาหกรรมเทคโน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุโอจิไอโจ742-1
 • KS Kobayashi
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Takabatake 3-chome 6-28
 • Nystech
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Ochiaichou 822
 • มิเนกีชิบริษัทเทรดดิ้ง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุมาซุสึโบะโจ74-4
 • อุตสาหกรรมโกมิกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุคามีมุโคยะมะโจ887-3
 • โกมิกรอบหน้าต่างกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุชิโมโกกาวาระโจ41-7
 • มิสึอิกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุมารุโนะอุจิ2โจเมะ10-1
 • ยามากุจิกระจกเก็นไซ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุชิโมอิชิดะ2โจเมะ7-1
 • อิมะมูระกระจกเก็นโซ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุฟุรุกามิโจมาจิ37
 • กะโตกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุคามีอิชิดะ4โจเมะ16-14
 • Maru Ko Glass
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Yamamiyachou 1269
 • โคบายาชิกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุยุมูระ3-1-28
 • อุตสาหกรรมทานากะกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุชิโมอิชิดะ2-15-18
 • วาทานาเบะกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุเซ็นโคจิมาจิ2858-17
 • โยดะกรอบหน้าต่าง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุทาคาระ1โจเมะ16-6
 • โคบายาชิกระจก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุทาเกดะ3-8-13
 • ฮิระบายาชิกระจกสำนักงานใหญ่
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุชูโอ4-3-14

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ