Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อสังหาริมทรัพย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • ทาคาฮาชิสถาปัตยกรรมชะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโฮคุโตโออิซูมิโจนิชิอิเดะ8240-6959
 • อะพาแมนช็อปฟุจีโยชิดะ(โมริยะบริษัทเทรดดิ้ง)
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะคามีโยชิดะ2-2-2
 • อิซูมิโจ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุไอโอะอิ1-2-14
 • โอเตะโจซิลค์เรสซิเด้น
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุโอเตะ1-2-21
 • เอจุเตโต
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุมารุโนอุจิ2-13-9
 • ชิซูกาวะยะร้านสำนักงานใหญ่
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุไอโอะอิ1-2-31
 • กรีนบ๊อกซ์ยามานาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุทาเกดะ2-10-20
 • ทากะโนะออนเซ็นแมนชั่น
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุอาโอนูมะ1-12-27
 • นากีริอพาร์ทเม้นท์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุอิเสะ1-6-11
 • Muscat House Rinno
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Toukoujimachi 960
 • แมนชั่นคากามิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุโยโกเนะโจ104
 • ยาจีม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุวาคามัตสึมาจิ10-7
 • Okurakan
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Asahi 1-7-1
 • Kaijisho
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Tokugyou 4-15-29
 • ไฮท์ซากาโมโตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุโคกุโบะ1-20-10
 • พูราซ่ามารุชิน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุอาโอนูมะ1-7-12
 • มารุโยชิอสังหาริมทรัพย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุมิโดริกาโอกะ1-1-1
 • โคซันยาคาตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุยาคาตะ3-4-14
 • Lovely Heights Saiwaicho Kanrijinshitu
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Yamanashi Pref. Koufushi Saiwaichou 13-20
 • วีคลี่แมนชั่นพูราซ่า24
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุชูโอ1-20-17

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ