ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • โคฟุชูโอไปรษณีย์ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นโคฟุ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุโอตะโจ6-10
 • ยามานากาโกะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุยามานากาโกะมูระยามานากะโดเตะ
 • โฮคุโตไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโฮคุโตนางาซากะโจ
 • สึรุชูโอ2ไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองสึรุชูโอ2-5-8
 • คัตสึนูม่าไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคชูคัตสึนูม่าโจคัตสึนูม่า1416
 • คาจีกาซาวะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่าฟุจีกาวะโจคาจีกาซาวะ1830-2
 • นิระซากิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองนิราซากิชูโอโจ5-22
 • ซารุฮาชิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโอสึกิซารุฮาชิมาจิโตโนอุเอ็423-5
 • นันบุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่านันบุโจนันบุ8323
 • อิจิกาวะไดมนไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชินิชิยัตสึชิโระอิจิกาวามีซาโตโจอิจิกาวะไดมน234-5
 • ฟุจีโยชิดะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะนาคาโซเนะ3-1-1
 • อุเอโนะฮาระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองอุเอโนฮาระอุเอโนะฮาระ1070
 • โอกาซาวาระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองมินะเมียรุพุสุโอกาซาวาระ250-8
 • สูดาม่าไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโฮคุโตสูทามะโจวาคามีโกะ1476-1
 • ไดกะฮาระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโฮคุโตฮากุชูโจได
 • คิริอิชิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิมินามีโกม่ามิโนบุโจคิริอิชิ186-1
 • อิซาว่าไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุเอฟุกิอิซาว่าโจอิจิเบะ458
 • เอ็นสันไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคชูเอ็นสันกามีโอโซะ326
 • คามีคุโรโกม่าไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุเอฟุกิมิซากะโจคามีคุโรโกม่า858-6
 • นาคามีจิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโคฟุอุบะกุจิโจ1340-1

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ