สุรา จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • bAmboo
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโคฟุคามีโกกาวาระโจ1041-5Tตึออาคาร103
 • โกฮังบาร์ จิโรรินมูระ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุยุมูระ2-6-33
 • วู้ดเชด
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคฟุซาโทโยชิ4-1-1
 • ฟุจิยามะเบียร์
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะอารยา1936
 • ซิลแวนส์
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิฟุนัตสึเก็นมารุบิ6663-1
 • Uotami Kofuokajimahyakkatemmaeten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Koufushi Chuou 1-6-6 Maruchu Building 2F
 • Sobashunsai Okukyo Kofuekimaeten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Koufushi Marunouchi 2-15-7
 • Rakushoku Hokkaiya Osatoten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Koufushi Osatochou 4254-1
 • Uotami Isawaten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Fuefukishi Isawachouyokkaichiba 16551F
 • Uotami Fujisanekimaeten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Fujiyoshidashi Kamiyoshida 2-5-1 Yoshida Fuji-Q terminal building Q-STA1 floor
 • Uotami Nirasakiekimaeten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Nirasakishi Wakamiya 2-1-5 Life Garden Nirasaki
 • Uotami Otsukiekimaeten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Otsukishi Otsuki 1-3-15 Katsura Tachi 1F/2F
 • Yakinikukingu Kofushowaten
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Nakakomagunshouwachou Ikkui TsuneHisashi land readjustment project in the district 64-1 city blocks 15 ethyl
 • Kofukoshitsuizakaya Banya Kofu
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Koufushi Marunouchi 1-8-11
 • Isawa BBQ Hiroba
  ของอร่อย / สุรา
  1607, Isawachokawanakajima, Fuefuki-shi, Yamanashi, 406-0024
 • Ayano Tsuruten
  ของอร่อย / สุรา
  3-2-26, Tahara, Tsuru-shi, Yamanashi, 402-0054
 • AYANO
  ของอร่อย / สุรา
  Sun Park Hotel Naito 1F, 1-4-18, Marunouchi, Koufu-shi, Yamanashi, 400-0031
 • Okukyou Kofushowaten
  ของอร่อย / สุรา
  2271-1, Saijo, Syowa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi, 409-3866
 • Otafuku
  ของอร่อย / สุรา
  1731-1, Isawachoyokkaichiba, Fuefuki-shi, Yamanashi, 406-0032
 • Fifties diner
  ของอร่อย / สุรา
  5050, Saijo, Syowa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi, 409-3866

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ