Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

คาเฟ่ / ร้านกาแฟ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • Cafe Pianissimo
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Hokutoshi Nagasakachoushiraizawa 4050-2
 • Cottonweed
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Hokutoshi Kobuchisawachou 2790-2
 • Ma Vie
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Hokutoshi Kobuchisawachoukamisasao 3332-454
 • เมอร์รี่โกราวด์คาเฟ่
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตทาคาเนะโจคิโยะซาโตะ
 • คิโยซาโตะเทอราซ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตโออิซูมิโจนิชิอิเดะ
 • CABIN
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตนางาซากะโจโคอาราม่า71-42
 • ซันนีไซด์คาเฟ่ ยัทสึกาทาเคะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตโออิซูมิโจนิชิอิเดะ8240-1758
 • organic cafe โกปัง
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตโออิซูมิโจนิชิอิเดะ8240-1677
 • PAPER MOON
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุยามานากาโกะมูระฮิระโนะ481-1
 • สถานีพักผ่อนริมทางโดชิ เทสึกุริคิทเชน
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุโดชิมูระชิโมนากายามะ9745
 • ร้านเท็งคะจายะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิมินามิสึรุฟุจิคาวากุจิโคมาจิคาวากุจิ2739
 • ไดมิง
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตฮากุชูโจไดกะฮาระ2287
 • Montagne
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Hokutoshi Sutamachouobi 8861
 • Sakagura Kai
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Pref. Yamanashishi Kita 567 Yoro Shuzo inside
 • annies cafe
  ของอร่อย / สุรา
  435-1 Kamiima Suwa, South Alps City, Yamanashi Prefecture
 • Wine Cafe Koko
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Koshu-shi Enzan Shimozo 910
 • Rokuyokan Coffee Main Shop
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Kofu Marunouchi 2-15-15
 • Cafe Roche
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Kofu-shi Chuo 1-13-9
 • Cairn Coffee Ichinomiya Shop
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Fuefuki-shi Ichinomiyacho Shioda 443-1
 • Kimimaro Chaya
  ของอร่อย / สุรา
  Yamanashi Minamitsuru-gun Fujikawaguchikomachi Kawaguchi 2720-5

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ