ร้านขายการ์ตูนอนิเมะ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

  • อะนิเมทโคฟุ
    ช็อปปิ้ง
    จังหวัดยามานาชิโคฟุมารุโนะอุจิ1-17-18ฮิกาชิยามะตึออาคาร1F
  • ระชินบันโคฟุ
    ช็อปปิ้ง
    จังหวัดยามานาชิโคฟุมารุโนอุจิ1-16-20KoKori

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ