Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

CD / วิดีโอเช่า จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • ซึทาญ่าฟุจีโยชิดะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะคามีโยชิดะฮิกาชิ1โจเมะ2-16
 • Big eye
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Tsurushi Tanokura 965-1
 • ฟุจีโมริเด็นกิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตโคบูจิซาว่าโจ7482-3
 • จีโอโคฟุเซววะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชินาคาโกม่าเจียววะโจโอชิโกชิ105บันจิ
 • จีโอโคฟุโคกุโบะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชินาคาโกม่าเจียววะโจชิมิซุอาราอิ1347บันจิ1
 • จีโออิซาว่า
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุเอฟุกิอิซาว่าโจคุโบนากาจีม่า88บันจิ1
 • จีโอเอ็นสัน
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคชูเอ็นสันสิโมโซะ1671บันจิ
 • จีโอชิกิชิมะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองไคนาคาชิโมะโจ1360บันจิ1
 • จีโอมินามิอะรุพุสุ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองมินะเมียรุพุสุบาราซาวะ1303บันจิ
 • BOOKSKATOHพลัสจีโอฟุจีโยชิดะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะนาคาโซเนะ4โจเมะ5บัน23โก
 • อิตส์มอร์พลัสจีโอฟุทาบะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองไครยูจิ4445บันจิ1อิตส์มอร์ฟุทาบะชอปปิ้งเซ็นเตอร์
 • BOOKSKATOHพลัสจีโอสึรุ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองสึรุทาฮาระ2โจเมะ1บัน8โก
 • TSUTAYAมินามิอะรุพุสุการ์เด้น
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองมินะเมียรุพุสุจูโกะโทโกโร685-3
 • TSUTAYAโคฟุเซววะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิโคฟุชิโมอิชิดะ2-17-26
 • TSUTAYAฟุจีโยชิดะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองฟุจีโยชิดะคามีโยชิดะฮิกาชิ1-2-16
 • TSUTAYAเอ็นสัน
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองโคชู
 • TSUTAYAโคฟุอารากาวะ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิโคฟุอารากาวะ2-6-6
 • TSUTAYAโคฟุทางเลี่ยง
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิโคฟุกะเมียฮะระมาจิ373
 • TSUTAYAนิระซากิ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิเมืองนิราซากิฟุจีอโจมินามิชิโมะโจ205
 • TSUTAYAโสวะโดริ
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชินาคาโกม่าเจียววะโจกะไซ1151-1

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ