Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

สกี / สโนว์บอร์ด จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • Fujiten Snow Resort
  rating-image
  4.0
  รีวิว 120
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Minamitsurugunnarusawamura Fuji 8545-1

  เป็นสถานที่เล่นสกีที่ใกล้โตเกียวมากเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง...

 • Kamui Misaka Ski Resort
  rating-image
  3.5
  รีวิว 26
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi prefecture Fuefuki shi Kagetsu 5321-1

  Ive been here a couple of times because its cheap, near to Tokyo and most of all its good for beginners & intermediate skiers. View from the top was beautiful. Locker rental fee cost:from ¥200...

 • Sun Meadows Kiyosato Ski Resort
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Hokutoshi Oizumichounishide 8240-1 Kiyosato San Medozu
 • ลานสกีซันเมโดวส์คิโยซาโตะ ไฮแลนด์พาร์ก
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  จังหวัดยามานาชิโฮคุโตโออิซูมิโจนิชิอิเดะ
 • boots booth Tanaka
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Koufushi Kamimachi 194-3
 • Snowboard Pro Shop REO2
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Koufushi Joutou 4-16-10
 • Moshi's
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Nakakomagunshouwachou Oshikoshi 104-1
 • Ski Shop Collaboration
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Kaishi Nishiyahata 2232

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ