Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ที่จอดเรือ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ยามานาชิ

พื้นที่

 • Katuraya Boat house
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Minamitsurugunyamanakakomura Yamanaka 226
 • Kawaguchi Mizumi Boat Club
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Minamitsurugunfujikawaguchikomachi Asagawa 1081
 • Kawaguchi Mizumi Boat hose
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Minamitsurugunfujikawaguchikomachi Kawaguchi 1376
 • Shiyusuiyaesueichiyuesuyuaiwaiei
  เที่ยวเล่น / งานอดิเรก
  Yamanashi Pref. Minamitsurugunyamanakakomura Hirano 506

ยามานาชิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดยามานาชิเป็นบ้านเกิดของหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น นั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ แม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะกินพื้นที่ของทั้งยามานาชิและชิซูโอกะ แต่ทิวทัศน์ที่งดงามจับใจของภูเขาไฟฟูจินั้นสามารถรับชมได้จากทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิที่อยู่ทางเหนือของภูเขาไฟในจังหวัดยามานาชิ กิจกรรมกลางแจ้งทั้งภายในและรอบๆ ทะเลสาบล้วนได้ประโยชน์จากภูเขาที่สูงสุดของประเทศที่เป็นทัศนียภาพเบื้องหลังให้ เราจึงรับรองกับคุณได้ว่านี่จะเป็นภาพที่น่าจดจำ

อัลบั้มของ ยามานาชิ

ดูสิ่งที่สนใจ