ลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติอื่นๆ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โทยามะ

พื้นที่

 • หน้าผาหินอากุชิโระ-โนะ-คาเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิบูนาซากะโทโนะ11โคกุยูริน
 • จิโกคุดานิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • คุโรเบะคิราระโนะทากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะโฮริกิริ1188
 • Akagidaira
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Kumonotaira
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Akagisawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Umasawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Gorosawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Basawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Jiisawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • โทยามะ21ศตวรรษโนะโมริ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะ
 • Tarobeetaira
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Yakushidaira
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Yakushimidaira
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Yumenodaira
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Yakushizawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Sugozawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Akaushizawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Nakanotarusawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi
 • Kuchimotonotarusawa
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Toyama-shi

โทยามะพื้นที่หลัก

around-area-map

โทยามะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่น ด้วยดินแดนทางใต้และตะวันออกที่ทอดยาวเป็นเทือกเขา และเป็นที่ตั้งของเส้นทางเทือกเขาแแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ ในขณะที่งานฝีมือพื้นเมืองเติมเต็มเมืองชายฝั่งทางเหนือของโทยามะและทากาโอกะ บ้านมุงแฝกก็มอบทิวทัศน์ที่หาที่เปรียบไม่ได้ท่ามกลางทัศนียภาพเบื้องหลังที่โงกายามะในพื้นที่ภูเขาทางตอนใต้ของจังหวัด

อัลบั้มของ โทยามะ

ดูสิ่งที่สนใจ