หุบเขา จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โทยามะ

พื้นที่

 • หุบเขาคุโรเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะอุนาซูกิมาจิฟุนามิอาเคะบิโอโทซาวะ
 • หุบเขาซารุโทบิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะ
 • หุบเขาโชงาวะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทนามิโสกาว่ามาจิ
 • หุบเขามิยาจิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโอยะเบะโยกะดากิ
 • คุโรเบะโนะยูซุย
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิบูนาซากะโคกุยูริน
 • หุบเขาจินซือ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะอุชิกามาเสะ-จังหวัดกิฟุจะไค
 • Katajikyo
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Pref. Toyamashi Nunoshiri
 • จินสุหุบเขา
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะอิไวเนะ
 • แม่น้ำมูโรมากิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะยัตสึโอะมาจิชิทาโนะโย
 • Obatakedani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Kaizudani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Akamatsukodani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Kusadani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Wakidani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Ozedani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Usudani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Mizukamidan
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Sanmaitani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Tanikuratani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi
 • Otani
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Nanto-shi

โทยามะพื้นที่หลัก

around-area-map

โทยามะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่น ด้วยดินแดนทางใต้และตะวันออกที่ทอดยาวเป็นเทือกเขา และเป็นที่ตั้งของเส้นทางเทือกเขาแแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ ในขณะที่งานฝีมือพื้นเมืองเติมเต็มเมืองชายฝั่งทางเหนือของโทยามะและทากาโอกะ บ้านมุงแฝกก็มอบทิวทัศน์ที่หาที่เปรียบไม่ได้ท่ามกลางทัศนียภาพเบื้องหลังที่โงกายามะในพื้นที่ภูเขาทางตอนใต้ของจังหวัด

อัลบั้มของ โทยามะ

ดูสิ่งที่สนใจ