แม่น้ำ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โทยามะ

พื้นที่

 • แม่น้ำโส
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองนันโต
 • แม่น้ำจินสุ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะ
 • Sho Riv.
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  Toyama Takaoka-shi Toidetokui
 • แม่น้ำจินสุ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะคุซาจีม่า
 • แม่น้ำคุโรเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะ
 • แม่น้ำโอยะเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองทาคาโอกะฟุชิกิ2โจเมะ
 • แม่น้ำคุโรเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะชิโมนีอิกาวะนิวเซ็นมาจิคามีอิอิโนะ

โทยามะพื้นที่หลัก

around-area-map

โทยามะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่น ด้วยดินแดนทางใต้และตะวันออกที่ทอดยาวเป็นเทือกเขา และเป็นที่ตั้งของเส้นทางเทือกเขาแแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ ในขณะที่งานฝีมือพื้นเมืองเติมเต็มเมืองชายฝั่งทางเหนือของโทยามะและทากาโอกะ บ้านมุงแฝกก็มอบทิวทัศน์ที่หาที่เปรียบไม่ได้ท่ามกลางทัศนียภาพเบื้องหลังที่โงกายามะในพื้นที่ภูเขาทางตอนใต้ของจังหวัด

อัลบั้มของ โทยามะ

ดูสิ่งที่สนใจ