ธรรมชาติ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ โทยามะ

พื้นที่

 • น้ำตกโชเมียว
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • ชายฝั่งอามะฮาราชิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองทาคาโอกะโอตะ
 • ที่ราบสูงมุโระโดไดระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะทาเทยามะมาจิมูโระโด
 • บิโจไดระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • หุบเขาคุโรเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะอุนาซูกิมาจิฟุนามิอาเคะบิโอโทซาวะ
 • ทะเลสาบอาริมิเนะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะอาริมีเนะ
 • อ่าวโทะยามะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะ
 • หาดมิยาซากิ-ซะไก
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะชิโมนีอิกาวะอาซาฮิโจมิยาซากิและจะไค
 • ทะเลสาบคุโรเบะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • หุบเขาซารุโทบิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะ
 • มิดะงาฮาระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • หินโยชิสึเนะอิวะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองทาคาโอกะโอตะ
 • ภูเขาโอยามะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • ที่ราบคุโรเบะไดระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • ที่ราบสูงเท็งงุไดระ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • น้ำตกโซเม็น
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะนาคานีอิกาวะทาเทยามะมาจิอาชิคุราจิ
 • น้ำตกโทโกนิจิ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทยามะอิโนะทานิ
 • หุบเขาโชงาวะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโทนามิโสกาว่ามาจิ
 • ผาหินฮิโตะคุอิ-อิวะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองคุโรเบะคุโรเบะโอคุยามะโคกุยูริน
 • หุบเขามิยาจิมะ
  ท่องเที่ยว / เที่ยวชม
  จังหวัดโทยามะเมืองโอยะเบะโยกะดากิ

โทยามะพื้นที่หลัก

around-area-map

โทยามะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่น ด้วยดินแดนทางใต้และตะวันออกที่ทอดยาวเป็นเทือกเขา และเป็นที่ตั้งของเส้นทางเทือกเขาแแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ ในขณะที่งานฝีมือพื้นเมืองเติมเต็มเมืองชายฝั่งทางเหนือของโทยามะและทากาโอกะ บ้านมุงแฝกก็มอบทิวทัศน์ที่หาที่เปรียบไม่ได้ท่ามกลางทัศนียภาพเบื้องหลังที่โงกายามะในพื้นที่ภูเขาทางตอนใต้ของจังหวัด

อัลบั้มของ โทยามะ

ดูสิ่งที่สนใจ