Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อาหารไคเซกิ / ร้านอาหารแบบญี่ปุ่น จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ นาริตะ / ซาคุระ

พื้นที่

 • Kawatoyobekkan
  ของอร่อย / สุรา
  Chiba Pref. Naritashi Azumachou 113-1
 • ร้านอาหารแบบญี่ปุ่นไดโกะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะเมืองนาริตะนิสิโอซูกะ1018
 • Kawanami
  ของอร่อย / สุรา
  Chiba Pref. Naritashi Sanridukahikarigaoka 1-755
 • Sawaraya
  ของอร่อย / สุรา
  Chiba Pref. Naritashi Hanazakichou 854-9
 • ทาซุรุ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะเมืองนาริตะฟุโดกะโอกะ2118
 • โกะบุน
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะเมืองซากุระโอโมเตะโจ3-13-33
 • Miyoka
  ของอร่อย / สุรา
  Chiba Pref. Sakurashi Kamishidu 1657-26
 • Muramatu
  ของอร่อย / สุรา
  Chiba Pref. Sakurashi Omotechou 3-13-27
 • Cooking Yamamoto
  ของอร่อย / สุรา
  Chiba Yachimata-shi Yachimata Ho 240
 • ไทชิวคัปโปโคยามะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะเมืองอินไซโจฟุเกะ1042-6
 • โอกินะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะเมืองโทมีซาโตนานาเอะ525-38
 • ยามาโตะ
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะเมืองโทมีซาโตโอวะ803-3
 • คาเนตะยะ
  ช็อปปิ้ง
  จังหวัดชิบะอินบากุนซากาเอะมาจิอาจิกิ3692
 • กุนจี
  ของอร่อย / สุรา
  จังหวัดชิบะคาโทริโคซะกิมาจิโคซะกีฮนชุกุ1995
 • Wakamatsu
  ของอร่อย / สุรา
  355, Honcho, Narita-shi, Chiba, 286-0026
 • Hanamura
  ของอร่อย / สุรา
  85-16, Azumacho, Narita-shi, Chiba, 286-0025
 • Kyuuzou Nihonryorikyuzo
  ของอร่อย / สุรา
  Hotel Rich thyme, 1-6-1, Osakidai, Sakura-shi, Chiba, 285-0817
 • Hanagoyomi
  ของอร่อย / สุรา
  61, Bessho, Inzai-shi, Chiba, 270-1332
 • Ichigen
  ของอร่อย / สุรา
  Usui, Sakura-shi, Chiba Mano 1851-1, 285-0863
 • Akitaya
  ของอร่อย / สุรา
  3-12-4, Miyamae, Sakura-shi, Chiba, 285-0005

ชิบะพื้นที่หลัก

around-area-map

คาบสมุทรโบโซกินพื้นที่หลักของทั้งจังหวัดชิบะ ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้พบกับทะเลอุ่นๆ และภูเขาที่เป็นหินขรุขระทอดยาวสุดลูกหูลูกตา เข้ามาหน่อยคือ นาริตะ ที่มีชื่อเสียงจากการเป็นที่ตั้งของสนามบินนาริตะ ที่หลบภัยของประเพณีและประวัติศาสตร์ในรูปแบบของวัดชินโชจิทีมีอายุยาวนานหลายศตวรรษและอาคารไม้ยุกเอโดะที่มีเสน่ห์แบบโบราณๆ นอกจากนี้ จังหวัดชิบะยังเป็นบ้านเกิดของทั้งโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี

อัลบั้มของ ชิบะ

ดูสิ่งที่สนใจ