Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อาคารสำนักงาน จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ชิบะ

พื้นที่

 • Azuma Building
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Chiba Chuo Chuo 4-13-13
 • คาเมย่าตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองชิบะชูโอฟุจิมิ2โจเมะ7-16
 • Burningville
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Pref. Chibashi Chuou-ku Fujimi 2-14-4
 • ฟุเซะตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองชิบะชูโออิมะอิ2โจเมะ14-13
 • ยามาซากิตึออาคาร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองชิบะชูโอฟุจิมิ2โจเมะ13-1
 • Ueno
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Chiba Chuo Shinmachi 1-18
 • ได2ยามาซากิตึออาคารคันริจินชิสึ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองชิบะชูโอฟุจิมิ2โจเมะ13-1
 • STC
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองชิบะชูโอมินามิโจ2-10-17
 • วาทานาเบะร้านขายเสื้อผ้า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองชิบะชูโออิจิบะโจ2-15
 • Ishibashi Enterprise
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Chiba Inage Kurosunadai 1-7-14
 • มินามิโยโทะกุซันวิลเลจ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองอิจิกาวาชิฟุกุเอ4โจเมะ33-12
 • ยาฮาตะฮาตะบิลดิ้ง
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองอิจิกาวาชิยาวาตะ2-16-6
 • Saratoga Bldg
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Pref. Funabashishi Honchou 4-16-36
 • Yamashita Tourist Kaihatsu
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Matsudo Kamihongo 2331
 • โซเกียวอิชิกาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองนาริตะอิโกะได1245
 • Maru Fuji
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Asahi Sangawa 1923
 • ร้านขายของโฮโสะบูจิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองนาราชิโนะชุดะนูมะ1โจเมะ5-2
 • ฟุจิคาวะร้านขายของตึออาคารกองการท่
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดชิบะเมืองคาชิวะคาชิวะ1โจเมะ4-26
 • Fujiya
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Kashiwa Kashiwa 2-4-1
 • Mochiduki press
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  Chiba Pref. Kashiwashi Takata 1412

ชิบะพื้นที่หลัก

around-area-map

คาบสมุทรโบโซกินพื้นที่หลักของทั้งจังหวัดชิบะ ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้พบกับทะเลอุ่นๆ และภูเขาที่เป็นหินขรุขระทอดยาวสุดลูกหูลูกตา เข้ามาหน่อยคือ นาริตะ ที่มีชื่อเสียงจากการเป็นที่ตั้งของสนามบินนาริตะ ที่หลบภัยของประเพณีและประวัติศาสตร์ในรูปแบบของวัดชินโชจิทีมีอายุยาวนานหลายศตวรรษและอาคารไม้ยุกเอโดะที่มีเสน่ห์แบบโบราณๆ นอกจากนี้ จังหวัดชิบะยังเป็นบ้านเกิดของทั้งโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี

อัลบั้มของ ชิบะ

ดูสิ่งที่สนใจ