Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ฟุคุชิมะ

พื้นที่

 • ไปรษณีย์โคริยามะฮิกาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองโคริยามะฟุกุยามะมาจิ
 • ไปรษณีย์ไอซุวากามัตสึ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองไอซุวากามัตสึชูโอ1โจเมะ2-17
 • ไปรษณีย์อิอิซากะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองฟุกุชิมะอิอิซากะมาจิยาวาตะอุจิ35-2
 • ไปรษณีย์อิชิกาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะอิชิกาวะอิชิกาวะโจมินามิโจ14
 • ไปรษณีย์อิวากิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองอิวากิ
 • ไปรษณีย์อิวาเสะนิอิดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองสูกากาว่านิอิดะฮิกาชิโจ47-1
 • ไปรษณีย์อุเอดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองอิวากิอุเอดะโจฮนมาจิ1โจเมะ6-8
 • ไปรษณีย์อุจิโก
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองอิวากิอุจิโกสึซูระมาจิคาวาราดะ133
 • ไปรษณีย์โอนาฮาม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองอิวากิ
 • ไปรษณีย์คาเกดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองดาเตะโยเซ็นมาจิคาเกดะนากะโจ19-2
 • ไปรษณีย์คาวามาตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะดาเตะคาวามาตะโจ
 • ไปรษณีย์คิทากาตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองคิทากาตะโจซะโนมิยะ2798
 • ไปรษณีย์โคริยามะนิชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองโคริยามะโอสึกิมาจิมาเอะฮาตะ43
 • ไปรษณีย์โคริยามะมินามิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองโคริยามะอาซากะ3โจเมะ333
 • ไปรษณีย์โคริยามะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองโคริยามะอาซาฮิ2โจเมะ24-6
 • ไปรษณีย์โจบัน
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองอิวากิโจบันยูโมโตมาจิฟุกียะ91บันจิ1
 • ไปรษณีย์ชิรากาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองชิรากาวะเท็นจินโจ78-1
 • ไปรษณีย์สูกากาว่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองสูกากาว่าคามีกิตะมาจิ1-11
 • ไปรษณีย์ฟุกุชิมะฮิกาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองฟุกุชิมะ
 • ไปรษณีย์โจมะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดฟุกุชิมะเมืองโจมะนากะมูระมางาตะ125

ฟุคุชิมะพื้นที่หลัก

around-area-map

ฟูกูชิม่าคือการผสมผสานอันลงตัวของทัศนียภาพที่น่าทึ่ง สาเกรสนุ่ม และสีสันที่วิจิตรตระการตา จังหวัดที่อุดมไปด้วยธรรมชาตินี้เผยความงดงามตั้งแต่ถ้ำอาบูกุมะที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน ไปจนถึงถนนบนภูเขาที่สูงเฉียดฟ้า หรือที่เรียกว่าบันได-อาสึมะสกายไลน์

อัลบั้มของ ฟุคุชิมะ

ดูสิ่งที่สนใจ