มิยางิ

บริเวณใจกลางเมืองเซนได

CENTRAL SENDAI CITY

recommend spot

จุดยอดนิยม

recommend spot

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบทความ
recommend spot

กำหนดการเดินทาง

พื้นที่อื่นๆ ของมิยางิ

+ -
back
open

บริเวณใจกลางเมืองเซนไดพื้นที่