ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มิยางิ

พื้นที่

 • ชินเซ็นไดไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดไทฮะกุคากีโทริยาจิดะ80บัน
 • เซ็นไดชูโอไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดอาโอบะคิทาเมะมาจิ1-7
 • วาคาบายาชิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดวาคาบายาชิคาซูมิโจ17-44
 • อิชิโนะมากิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองอิชิโนมากิมินามีนากะซาโต3-15-42
 • โทโยมะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองโทเมะโทโยมะมาจิเตะไรเกะโคโกโนกะมาจิ14
 • เกเซ็นนูมะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเกเซ็นนูม่าโยกะโจ1-2-13
 • ฟุรุคาวะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองโอซากิฟุรุคาวะด้านหน้าสถานีโอโดริ5-3-3
 • ชิโระอิชิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองชิโรอิชิโจโฮะคุโจ1-25
 • คากุดะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองคากุดะคากุดะโจ202
 • ชิซุกาวะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิโมโทโยชิมินามีซันริคุโจชิซุกาวะนูมาตะ14-26
 • โอกาวาระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิชิบาตะโอกาวาระมาจิชินมีนามิ35-1
 • โยชิโอกะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิคุโรกาวะไทวะโจโยชิโอกะเท็นโนจิ52
 • ชุกีดาเตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองคุริฮาระชุกีดาเตะยาคุชิ4-6-7
 • ซานูม่าไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองโทเมะฮาซาม่าโจซานูม่านาคาเอะ3-1-11
 • ฮิโรบูจิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองอิชิโนมากิฮิโรบูจิมาจิ165-1
 • วาคุย่าไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิโตดะวาคุย่าโจโมโตมาจิ75
 • วาคายานางิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองคุริฮาระวาคายานางิคาวากีตะนากะโจ72
 • ชิโอะกามะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองชิโอกะม่ามินาโตะโจ2-8-18
 • มัตสึชิมะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิมิยางิมัตสึชิม่ามาจิทากางิมาจิฮิกาชิฟุตะ22-30
 • นาคานีอิดะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิคามิคามิโจมินามิโจ118-1

มิยางิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดมิยางิตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของอุทยานตามธรรมชาติหลายแห่ง, หอยนางรม และน้ำพุร้อน ในขณะที่เมืองเซนไดที่คึกคักนั้นให้ความบันเทิงง่ายๆ แบบในเมือง แต่เป็นเกาะมัตสึชิมะที่สมควรได้รับความสนใจมากที่สุด เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งนำชื่อเสียงมาให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก

อัลบั้มของ มิยางิ

ดูสิ่งที่สนใจ