Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ มิยางิ

พื้นที่

 • อิออนมอลล์นาโทริไปรษณีย์อิออนมอลล์นาโทริ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองนาโทริโมริเซกีโนชิตะ5-3-1อิออนมอลล์นาโทริ1F[163]
 • ไปรษณีย์อิชิโนมากิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองอิชิโนมากิมินามินาคาซาโต3-15-42
 • ไปรษณีย์อิซูมินิชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดอิซูมิเทราโอกะ6โจเมะ8-1
 • ไปรษณีย์อิซูมิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดอิซูมิโสเง็น8-10-3
 • ไปรษณีย์อิวานูม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองอิวานูม่าซากุระ3โจเมะ5-3
 • ไปรษณีย์โอกาวาระ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิชิบาตะโอกาวาระมาจิชินมินามิ35-1
 • ไปรษณีย์คากุดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองคากุดะคากุดะมาจิ202
 • ไปรษณีย์เกเซ็นนูม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเกเซ็นนูม่าโยกะโจ1โจเมะ2-13
 • ไปรษณีย์โคโกตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิโตดะมิซาโตโจฟุจีกาซากิโจ127
 • ไปรษณีย์ชิโอกะม่า
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองชิโอกะม่ามินาโตโจ2-8-18
 • ไปรษณีย์ชิโรอิชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองชิโรอิชิโจโฮะคุโจ1-25
 • ไปรษณีย์เซ็นไดคิตะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดอาโอบะไดโนะฮาระ3-17-10
 • ไปรษณีย์เซ็นไดชูโอ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดอาโอบะคิทาเมะมาจิ1-7
 • ไปรษณีย์เซ็นไดฮิกาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดมิยากีโน่ฮาราโนะมาจิ6-2-32
 • ไปรษณีย์เซ็นไดมินามิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดไทฮะกุนากะโจ7-21-12
 • ไปรษณีย์นาคานีอิดะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิคามิคามิโจมินามิโจ118-1
 • ไปรษณีย์นาโทริ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองนาโทริอิอิโนซากะ1โจเมะ2-3
 • ไปรษณีย์ฟุรุกาวะ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองโอซากิฟุรุกาวะด้านหน้าสถานีโอโดริ5โจเมะ3-3
 • ไปรษณีย์วาคาบายาชิ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิเมืองเซ็นไดวาคาบายาชิคาซูมิโจ17-44
 • ไปรษณีย์วาทาริ
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  จังหวัดมิยางิวาทาริวาทาริโจนาคามาจิฮีกาชิ39

มิยางิพื้นที่หลัก

around-area-map

จังหวัดมิยางิตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของอุทยานตามธรรมชาติหลายแห่ง, หอยนางรม และน้ำพุร้อน ในขณะที่เมืองเซนไดที่คึกคักนั้นให้ความบันเทิงง่ายๆ แบบในเมือง แต่เป็นเกาะมัตสึชิมะที่สมควรได้รับความสนใจมากที่สุด เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งนำชื่อเสียงมาให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก

อัลบั้มของ มิยางิ

ดูสิ่งที่สนใจ