ไปรษณีย์ จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ ฮอกไกโด

พื้นที่

 • โจอูนเกียวไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดคามีกาวะคามีกาวะโจโจอูนเกียว
 • โทโยฮีระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองซัปโปโรโทโยฮีระมิโซโนะซันเจียว6-3-4
 • ยามาฮานะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองซัปโปโรชูโอมินามิ16โจนิชิ15-2-1
 • โจสันเกไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองซัปโปโรมินามิโจสันเกอนเซ็นฮีกาชิ3-228
 • ซัปโปโรชูโอไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองซัปโปโรฮิกาชิคิตะ6โจฮิกาชิ1-2-1
 • โทยะออนเซ็นไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดอาบุตะโตยะโกะโจโตยะโกะออนเซ็น38-2
 • ไปรษณีย์โดโอซัปโปโร
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองซัปโปโรฮิกาชิฮิกาชิการิกิฮาจิโจ3-2-1
 • โอตารุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองโอทะรุอิโระไน1-8-1
 • มโรรันไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองมูโรรันชูโอโจ1-1-10
 • โยอิจิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดโยอิจิโยอิจิโจโอกาวะโจ6-31
 • อิวะไนไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดอิวะไนอิวะไนโจทากะได180-2
 • อิชิการิคิตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองอิชิการิฮาจิมัน2-332-13
 • ดาเตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองดาเตะคาชิม่าโจ29-3
 • เอริโมะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดโฮโรอิซูมิเอริโมะโจฮนโจ205
 • โทมะโคมาอิไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองโทมาโกะไมวาคากุสะโจ4-2-8
 • เอะเบ็ตสึไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองเอเบ็สึโอจิ16-15
 • ฟุรุบีระไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดฟุรุบีระฟุรุบีระโจอิริฟุเนะโจ9-1
 • ฮามามาสุไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองอิชิการิฮามามาสุฮามามาสุ630-2
 • อัตสึตะไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองอิชิการิอัตสึตะอัตสึตะ44-6
 • ซัปโปโรมินามิซันเจียวไปรษณีย์
  การดำรงชีวิต / การใช้ชีวิต / โรงพยาบาล
  ฮอกไกโดเมืองซัปโปโรชูโอมินามิ3โจนิชิ3

ฮอกไกโดพื้นที่หลัก

around-area-map

ฮอกไกโดไม่ได้เป็นเพียงจังหวัดธรรมดาๆ แต่เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดและเป็นหมู่เกาะของญี่ปุ่นอีกด้วย การมาเที่ยวฮอกไกโด ชนบทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันน่าทึ่ง นั้นหมายถึงการก้าวเข้าสู่โลกที่พบอุทยานแห่งชาติที่กว้างขวาง ภูเขาสูงใหญ่ และน้ำพุร้อนตามธรรมชาติได้ทุกซอกทุกมุม ในเดือนธันวาคม ความงามของธรรมชาติเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำแข็งและก่อตัวขึ้นเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว

อัลบั้มของ ฮอกไกโด

ดูสิ่งที่สนใจ