สนามบินอาโอโมริ(รถบัส) ถึง สถานีอาโอโมริ

อาโอโมริ-อาโอโมริสนามบิน[JRรถบัสโตโฮะกุ] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JRバス東北 青森空港-青森 : 35นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
9:00
 • 09:15 → 09:50 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
 • 09:45 → 10:20 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
11:00
 • 11:00 → 11:35 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
 • 11:40 → 12:15 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
12:00
 • 12:50 → 13:25 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
13:00
 • 13:10 → 13:45 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
14:00
 • 14:00 → 14:35 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
 • 14:50 → 15:25 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
15:00
 • 15:40 → 16:15 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
16:00
 • 16:05 → 16:40 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
17:00
 • 17:15 → 17:50 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
18:00
 • 18:20 → 18:55 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
19:00
 • 19:20 → 19:55 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
20:00
 • 20:00 → 20:35 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
 • 20:25 → 21:00 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ
21:00
 • 21:25 → 22:00 ( 35นาที )
  JRバス東北 青森空港-青森
  ถึง สถานีอาโอโมริ