ซากะกูโก ถึง เอกิมีนามีฮนมาจิ

ซากะสายสนามบิน[ซากะสำนักงานขนส่ง] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 佐賀市交通局 佐賀空港線 : 23นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
9:00
 • 09:35 → 09:58 ( 23นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
11:00
 • 11:30 → 11:53 ( 23นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
15:00
 • 15:15 → 15:38 ( 23นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
18:00
 • 18:20 → 18:43 ( 23นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
21:00
 • 21:35 → 21:58 ( 23นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์