ซากะกูโก ถึง เก็นโจมาเอะ (ชูโอโดริ)

ซากะสายสนามบิน[ซากะสำนักงานขนส่ง] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 佐賀市交通局 佐賀空港線 : 20นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
9:00
 • 09:40 → 10:00 ( 20นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
11:00
 • 11:35 → 11:55 ( 20นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
15:00
 • 15:20 → 15:40 ( 20นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
18:00
 • 18:25 → 18:45 ( 20นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์
21:00
 • 21:40 → 22:00 ( 20นาที )
  佐賀市交通局 佐賀空港線
  ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์