ซันนี่ดมาเอะนางาซากิโกเอ็นทางเข้า ถึง สถานีคาวากุจิโกะ

รถท่องเที่ยวคะวะงุชิโกะ(คาวากุจิโกะสถานี-ธรรมชาติเซคัตซึคัง)[ฟูจิคิวรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 富士急バス 河口湖周遊バス : 31นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
9:00
 • 09:23 → 09:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 09:53 → 10:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
10:00
 • 10:23 → 10:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 10:38 → 11:09 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 10:53 → 11:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
11:00
 • 11:08 → 11:39 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 11:23 → 11:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 11:38 → 12:09 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 11:53 → 12:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
12:00
 • 12:08 → 12:39 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 12:23 → 12:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 12:38 → 13:09 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 12:53 → 13:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
13:00
 • 13:08 → 13:39 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 13:23 → 13:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 13:38 → 14:09 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 13:53 → 14:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
14:00
 • 14:08 → 14:39 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 14:23 → 14:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 14:38 → 15:09 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 14:53 → 15:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
15:00
 • 15:08 → 15:39 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 15:23 → 15:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 15:53 → 16:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
16:00
 • 16:23 → 16:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 16:53 → 17:24 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
17:00
 • 17:23 → 17:54 ( 31นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
18:00
 • 18:08 → 18:54 ( 46นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง สถานีคาวากุจิโกะ