สถานีอิซาว่าอนเซ็น ถึง อุบูยางาซากิ

โคฟุไลน์(สถานีโคฟุ)[ฟูจิคิวรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 富士急バス 甲府線 : 49นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:13 → 07:02 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
8:00
 • 08:03 → 08:52 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
 • 08:33 → 09:22 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
9:00
 • 09:13 → 10:02 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
 • 09:53 → 10:42 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
11:00
 • 11:03 → 11:52 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
12:00
 • 12:03 → 12:52 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
15:00
 • 15:23 → 16:12 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
16:00
 • 16:23 → 17:12 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
17:00
 • 17:33 → 18:22 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
18:00
 • 18:33 → 19:22 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)
19:00
 • 19:33 → 20:22 ( 49นาที )
  富士急バス 甲府線
  ถึง สถานีภูเขาฟูจิ (ฟุจีโยชิดะ)