เก็นโจมาเอะ (ชูโอโดริ) ถึง ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์

เวลาที่ต้องการ

 • 佐賀市交通局 蓮池線[1] : 9นาที ~
 • 佐賀市交通局 徳万・久保田[1] : 9นาที ~
 • 佐賀市交通局 広江線[1] : 9นาที ~
 • 佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1] : 9นาที ~
 • 佐賀市交通局 佐賀城跡線[1] : 10นาที ~
 • 佐賀市交通局 諸富・橋津線[1] : 10นาที ~
 • 佐賀市交通局 早津江線[1] : 9นาที ~
 • 佐賀市交通局 平松循環線[26] : 10นาที ~
 • 佐賀市交通局 犬井道線[1] : 9นาที ~
 • 佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1] : 9นาที ~
6:00
 • 06:42 → 06:51 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 06:46 → 06:55 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 06:59 → 07:09 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
7:00
 • 07:08 → 07:18 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:09 → 07:18 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:14 → 07:23 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:23 → 07:32 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:35 → 07:44 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:37 → 07:47 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:50 → 08:01 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:52 → 08:02 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:53 → 08:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 07:59 → 08:09 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
8:00
 • 08:02 → 08:14 ( 12นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:05 → 08:16 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:10 → 08:21 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:12 → 08:23 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:13 → 08:23 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:28 → 08:38 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:37 → 08:46 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 08:48 → 08:59 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
9:00
 • 09:03 → 09:12 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:09 → 09:20 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:11 → 09:22 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:16 → 09:25 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:20 → 09:29 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:23 → 09:33 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:35 → 09:46 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:50 → 09:59 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:53 → 10:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 09:59 → 10:08 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
10:00
 • 10:02 → 10:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:09 → 10:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:11 → 10:21 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 平松循環線[26]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:13 → 10:24 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:28 → 10:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:39 → 10:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:43 → 10:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 10:53 → 11:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
11:00
 • 11:02 → 11:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 11:09 → 11:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 11:28 → 11:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 11:39 → 11:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 11:43 → 11:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 11:53 → 12:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
12:00
 • 12:02 → 12:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:09 → 12:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:11 → 12:21 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 平松循環線[26]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:16 → 12:25 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:28 → 12:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:39 → 12:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:43 → 12:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 12:53 → 13:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
13:00
 • 13:02 → 13:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 13:09 → 13:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 13:28 → 13:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 13:39 → 13:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 13:43 → 13:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 13:53 → 14:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
14:00
 • 14:02 → 14:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:09 → 14:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:11 → 14:21 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 平松循環線[26]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:16 → 14:25 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:28 → 14:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:39 → 14:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:43 → 14:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 14:53 → 15:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
15:00
 • 15:02 → 15:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 15:09 → 15:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 15:28 → 15:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 15:39 → 15:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 15:43 → 15:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 15:53 → 16:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 15:57 → 16:07 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 佐賀城跡線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
16:00
 • 16:02 → 16:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:09 → 16:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:11 → 16:21 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 平松循環線[26]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:16 → 16:25 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:25 → 16:34 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:28 → 16:39 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:39 → 16:48 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:45 → 16:56 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 16:53 → 17:04 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
17:00
 • 17:02 → 17:12 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 17:09 → 17:19 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 17:24 → 17:35 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 17:33 → 17:45 ( 12นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 17:43 → 17:54 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 17:59 → 18:10 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
18:00
 • 18:00 → 18:12 ( 12นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 18:06 → 18:17 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 18:12 → 18:22 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 諸富・橋津線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 18:25 → 18:36 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 18:35 → 18:47 ( 12นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 18:43 → 18:53 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
19:00
 • 19:00 → 19:10 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 嘉瀬新町線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:03 → 19:14 ( 11นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:06 → 19:15 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:10 → 19:20 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:28 → 19:37 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:35 → 19:45 ( 10นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:46 → 19:55 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 19:54 → 20:03 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
20:00
 • 20:00 → 20:09 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:01 → 20:10 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:18 → 20:27 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:27 → 20:36 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:31 → 20:40 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:38 → 20:47 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 犬井道線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:50 → 20:59 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 20:56 → 21:05 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 蓮池線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
21:00
 • 21:01 → 21:10 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 21:15 → 21:24 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 21:21 → 21:30 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 広江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 21:31 → 21:40 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 佐大・女子短大線[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
 • 21:50 → 21:59 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 早津江線[1]
  ถึง 県庁前・中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター
22:00
 • 22:00 → 22:09 ( 9นาที )
  佐賀市交通局 徳万・久保田[1]
  ถึง 中央大通り経由唐人町・佐賀駅バスセンター