สนามบินโออิตะ(รถบัส) ถึง คิสึกิเอกิมาเอะ

คิสึกิสถานี-คิสึกิBT-อากิ-มูซาชิ-คุนีซากิ[คุนีซากิเที่ยวชมรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 大分交通 国高スクール線 : 41นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:53 → 07:34 ( 41นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คิสึกิเอกิมาเอะ
8:00
 • 08:58 → 09:39 ( 41นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คิสึกิเอกิมาเอะ
16:00
 • 16:08 → 16:49 ( 41นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คิสึกิเอกิมาเอะ
17:00
 • 17:28 → 18:09 ( 41นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คิสึกิเอกิมาเอะ
19:00
 • 19:15 → 19:56 ( 41นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คิสึกิเอกิมาเอะ