คิสึกิเอกิมาเอะ ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)

คิสึกิสถานี-คิสึกิBT-อากิ-มูซาชิ-คุนีซากิ[คุนีซากิเที่ยวชมรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 大分交通 国高スクール線 : 42นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:40 → 07:22 ( 42นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คุนีซากิ
8:00
 • 08:05 → 08:47 ( 42นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คุนีซากิ
16:00
 • 16:15 → 16:57 ( 42นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คุนีซากิ
17:00
 • 17:38 → 18:20 ( 42นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คุนีซากิ
18:00
 • 18:15 → 18:57 ( 42นาที )
  大分交通 国高スクール線
  ถึง คุนีซากิ