โออิตะเอกิมาเอะ ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)

エアライナー(大分・別府)[大分交通] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • การคมนาคมโออิตะ [K]เออะไรนา : 1โมง 10นาที ~
 • การคมนาคมโออิตะ [X]เออะไรนา : 1โมง 0นาที ~
 • การคมนาคมโออิตะ [Z]เออะไรนา : 1โมง 0นาที ~
5:00
 • 05:40 → 06:50 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
6:00
 • 06:30 → 07:30 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 06:55 → 08:05 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
7:00
 • 07:10 → 08:20 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
8:00
 • 08:07 → 09:07 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 08:10 → 09:10 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 08:15 → 09:15 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 08:20 → 09:30 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 08:55 → 10:05 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
9:00
 • 09:57 → 10:57 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
10:00
 • 10:00 → 11:00 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 10:07 → 11:07 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 10:10 → 11:20 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
11:00
 • 11:00 → 12:10 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 11:40 → 12:40 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
12:00
 • 12:27 → 13:27 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 12:30 → 13:40 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
13:00
 • 13:07 → 14:07 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 13:10 → 14:20 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
14:00
 • 14:00 → 15:10 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 14:37 → 15:37 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 14:40 → 15:40 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
16:00
 • 16:25 → 17:35 ( 1โมง 10นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 16:40 → 17:52 ( 1โมง 12นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
17:00
 • 17:00 → 18:12 ( 1โมง 12นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 17:22 → 18:22 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [Z]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 17:25 → 18:25 ( 1โมง 0นาที )
  大分交通 [X]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)
 • 17:30 → 18:42 ( 1โมง 12นาที )
  大分交通 [K]エアライナー
  ถึง สนามบินโออิตะ(รถบัส)