สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส) ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ

ฮิโระชิมะสนามบิน-ทางออกรถไฟชินคันเซ็น-ฮิโระชิมะศูนย์รถโดยสาร[รถบัสรับส่งสนามบิน] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟสายฮิโรชิม่า รถบัสลีมูซีนจากสนามบินไลน์ : 50นาที ~
7:00
 • 07:20 → 08:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
8:00
 • 08:50 → 09:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
9:00
 • 09:00 → 09:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 09:15 → 10:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 09:25 → 10:15 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 09:55 → 10:45 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
10:00
 • 10:05 → 10:55 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 10:15 → 11:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 10:25 → 11:15 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
11:00
 • 11:05 → 11:55 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 11:15 → 12:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 11:40 → 12:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 11:50 → 12:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
12:00
 • 12:15 → 13:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 12:25 → 13:15 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 12:35 → 13:25 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
13:00
 • 13:20 → 14:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 13:50 → 14:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
14:00
 • 14:00 → 14:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 14:20 → 15:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง ฮิโระชิมะบัสเซนเตอร์
 • 14:50 → 15:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
15:00
 • 15:00 → 15:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
16:00
 • 16:00 → 16:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 16:10 → 17:00 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 16:15 → 17:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 16:35 → 17:25 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 16:45 → 17:35 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
17:00
 • 17:40 → 18:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
18:00
 • 18:25 → 19:15 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 18:35 → 19:25 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 18:45 → 19:35 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
19:00
 • 19:00 → 19:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 19:50 → 20:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
20:00
 • 20:00 → 20:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 20:10 → 21:00 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
21:00
 • 21:20 → 22:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 21:30 → 22:20 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 21:40 → 22:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
 • 21:50 → 22:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ