สถานีคินเท็ตสึนาระ ถึง โตไดจิไดบุสึเด็น ‧ กาซูกะไทชะมาเอะ

6(นากะจุนกัน‧โทโนะ)[นาราโคทสุ] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 奈良交通 [6]中循環・外回り : 4นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:52 → 06:56 ( 4นาที )
  奈良交通 [6]中循環・外回り
7:00
 • 07:13 → 07:18 ( 5นาที )
  奈良交通 [6]中循環・外回り
 • 07:36 → 07:42 ( 6นาที )
  奈良交通 [6]中循環・外回り
8:00
 • 08:03 → 08:07 ( 4นาที )
  奈良交通 [6]中循環・外回り
  ถึง สถานีคินเท็ตสึนาระ