สถานีคาวากุจิโกะ ถึง ซันนี่ดมาเอะนางาซากิโกเอ็นทางเข้า

รถท่องเที่ยวคะวะงุชิโกะ(คาวากุจิโกะสถานี-ธรรมชาติเซคัตซึคัง)[ฟูจิคิวรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 富士急バス 河口湖周遊バス : 23นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
9:00
 • 09:00 → 09:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 09:30 → 09:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
10:00
 • 10:00 → 10:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 10:15 → 10:38 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 10:30 → 10:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 10:45 → 11:08 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
11:00
 • 11:00 → 11:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 11:15 → 11:38 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 11:30 → 11:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 11:45 → 12:08 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
12:00
 • 12:00 → 12:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 12:15 → 12:38 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 12:30 → 12:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 12:45 → 13:08 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
13:00
 • 13:00 → 13:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 13:15 → 13:38 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 13:30 → 13:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 13:45 → 14:08 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
14:00
 • 14:00 → 14:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 14:15 → 14:38 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 14:30 → 14:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 14:45 → 15:08 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
15:00
 • 15:00 → 15:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 15:30 → 15:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
16:00
 • 16:00 → 16:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 16:30 → 16:53 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
17:00
 • 17:00 → 17:23 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง 河口湖自然生活館
 • 17:45 → 18:08 ( 23นาที )
  富士急バス 河口湖周遊バス
  ถึง สถานีคาวากุจิโกะ