สถานีคาวากุจิโกะ ถึง バスタ新宿〔新宿駅新南口〕

ชินจูกุ-ฟุจีโกโกะ[รถโดยสารประจำทางด่วน] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ : 1โมง 45นาที ~
 • รถด่วน คาวากุจิโกะไลเนอร์ : 1โมง 45นาที ~
 • 高速バス 新宿-河口湖・山中湖 : 1โมง 45นาที ~
7:00
 • 07:00 → 08:45 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
8:00
 • 08:10 → 09:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
9:00
 • 09:10 → 10:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
10:00
 • 10:10 → 11:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 10:50 → 12:35 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
11:00
 • 11:10 → 12:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
12:00
 • 12:10 → 13:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
13:00
 • 13:10 → 14:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 13:20 → 15:05 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 13:40 → 15:25 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
14:00
 • 14:10 → 15:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 14:40 → 16:25 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
15:00
 • 15:10 → 16:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 15:40 → 17:25 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 15:50 → 17:35 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 15:55 → 17:40 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 河口湖ライナー
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
16:00
 • 16:10 → 17:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 16:40 → 18:25 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 16:50 → 18:35 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 16:55 → 18:40 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
17:00
 • 17:10 → 18:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 17:25 → 19:10 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 17:40 → 19:25 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 17:50 → 19:35 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
18:00
 • 18:10 → 19:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 18:25 → 20:10 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
 • 18:40 → 20:25 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
19:00
 • 19:10 → 20:55 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ
20:00
 • 20:15 → 22:00 ( 1โมง 45นาที )
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  ถึง สถานีขนส่ง ชินจูกุ