สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)

ฮิโระชิมะสนามบิน-ทางออกรถไฟชินคันเซ็น-ฮิโระชิมะศูนย์รถโดยสาร[รถบัสรับส่งสนามบิน] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ