สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)

ฮิโระชิมะสนามบิน-ทางออกรถไฟชินคันเซ็น-ฮิโระชิมะศูนย์รถโดยสาร[รถบัสรับส่งสนามบิน] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟสายฮิโรชิม่า รถบัสลีมูซีนจากสนามบินไลน์ : 50นาที ~
5:00
 • 05:55 → 06:45 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
6:00
 • 06:05 → 06:55 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 06:20 → 07:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 06:45 → 07:35 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
7:00
 • 07:00 → 07:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 07:15 → 08:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 07:30 → 08:20 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 07:40 → 08:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 07:50 → 08:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
8:00
 • 08:00 → 08:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 08:15 → 09:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 08:30 → 09:20 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 08:45 → 09:35 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
9:00
 • 09:00 → 09:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 09:15 → 10:05 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 09:30 → 10:20 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 09:50 → 10:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
10:00
 • 10:10 → 11:00 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 10:30 → 11:20 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 10:50 → 11:40 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
11:00
 • 11:20 → 12:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
12:00
 • 12:00 → 12:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 12:20 → 13:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 12:40 → 13:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
13:00
 • 13:00 → 13:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 13:20 → 14:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 13:40 → 14:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
14:00
 • 14:00 → 14:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 14:20 → 15:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 14:40 → 15:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
15:00
 • 15:00 → 15:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 15:20 → 16:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 15:40 → 16:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
16:00
 • 16:00 → 16:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 16:20 → 17:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 16:40 → 17:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
17:00
 • 17:00 → 17:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 17:20 → 18:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 17:40 → 18:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
18:00
 • 18:00 → 18:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 18:20 → 19:10 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
 • 18:40 → 19:30 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
19:00
 • 19:00 → 19:50 ( 50นาที )
  広島電鉄 空港リムジン線
  ถึง สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)