สถานีเกียวโต ถึง โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)

เกียวโต-อิทามิกูโก[ฮันคิวเที่ยวชมรถบัส] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 阪急観光バス 京都-伊丹空港 : 1โมง 10นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:45 → 06:55 ( 1โมง 10นาที )
  阪急観光バス 京都-伊丹空港
  ถึง โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)
6:00
 • 06:25 → 07:35 ( 1โมง 10นาที )
  阪急観光バス 京都-伊丹空港
  ถึง โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)
7:00
 • 07:05 → 08:15 ( 1โมง 10นาที )
  阪急観光バス 京都-伊丹空港
  ถึง โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)