สถานี JR นาระ ถึง โตไดจิไดบุสึเด็น ‧ กาซูกะไทชะมาเอะ

55-62(นาระสถานี-โรคุยาอน)[นาราโคทสุ] ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • นาราโคทสุ [56] : 7นาที ~
 • นาราโคทสุ [55] : 7นาที ~
 • นาราโคทสุ [58] : 8นาที ~
 • นาราโคทสุ [57] : 8นาที ~
 • นาราโคทสุ [62] : 6นาที ~
 • นาราโคทสุ [61] : 7นาที ~
6:00
 • 06:17 → 06:24 ( 7นาที )
  奈良交通 [56]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 06:36 → 06:43 ( 7นาที )
  奈良交通 [56]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 06:47 → 06:54 ( 7นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
7:00
 • 07:00 → 07:07 ( 7นาที )
  奈良交通 [56]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 07:09 → 07:16 ( 7นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 07:15 → 07:22 ( 7นาที )
  奈良交通 [56]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 07:30 → 07:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 07:37 → 07:45 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 07:43 → 07:51 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 07:48 → 07:56 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 07:54 → 08:02 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 07:59 → 08:07 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
8:00
 • 08:03 → 08:11 ( 8นาที )
  奈良交通 [57]
  ถึง ฟุจีวาระได(นาระ)
 • 08:10 → 08:18 ( 8นาที )
  奈良交通 [58]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 08:21 → 08:29 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 08:29 → 08:37 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 08:38 → 08:46 ( 8นาที )
  奈良交通 [58]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 08:44 → 08:52 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 08:50 → 08:58 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
9:00
 • 09:00 → 09:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 09:20 → 09:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [58]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 09:30 → 09:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [57]
  ถึง ฟุจีวาระได(นาระ)
 • 09:43 → 09:51 ( 8นาที )
  奈良交通 [58]
  ถึง ยามามูระโจ
10:00
 • 10:00 → 10:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 10:10 → 10:18 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 10:20 → 10:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 10:30 → 10:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 10:40 → 10:48 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
11:00
 • 11:00 → 11:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 11:20 → 11:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 11:30 → 11:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 11:40 → 11:48 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
12:00
 • 12:00 → 12:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 12:10 → 12:18 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 12:20 → 12:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 12:30 → 12:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 12:40 → 12:48 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
13:00
 • 13:00 → 13:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 13:20 → 13:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 13:40 → 13:48 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
14:00
 • 14:00 → 14:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 14:20 → 14:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 14:30 → 14:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 14:40 → 14:48 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
15:00
 • 15:00 → 15:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 15:10 → 15:18 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 15:20 → 15:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 15:30 → 15:38 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 15:40 → 15:48 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 15:50 → 15:58 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
16:00
 • 16:00 → 16:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 16:10 → 16:18 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 16:20 → 16:28 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 16:37 → 16:45 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 16:46 → 16:54 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
17:00
 • 17:00 → 17:08 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 17:16 → 17:24 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 17:26 → 17:34 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 17:39 → 17:47 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 17:53 → 18:01 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
18:00
 • 18:11 → 18:19 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 18:23 → 18:31 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 18:32 → 18:40 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 18:42 → 18:50 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
 • 18:51 → 18:59 ( 8นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
19:00
 • 19:11 → 19:18 ( 7นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 19:22 → 19:30 ( 8นาที )
  奈良交通 [55]
  ถึง นาระซาโฮตังกิไดกาคุ
 • 19:34 → 19:41 ( 7นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 19:50 → 19:58 ( 8นาที )
  奈良交通 [61]
  ถึง โรคุยาอนโจ
20:00
 • 20:02 → 20:08 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 20:14 → 20:20 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 20:25 → 20:31 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 20:37 → 20:43 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 20:54 → 21:00 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
21:00
 • 21:10 → 21:16 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 21:30 → 21:36 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 21:46 → 21:52 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
22:00
 • 22:08 → 22:14 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 22:35 → 22:41 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
23:00
 • 23:06 → 23:12 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ
 • 23:35 → 23:41 ( 6นาที )
  奈良交通 [62]
  ถึง ยามามูระโจ