ชินโทสุ ถึง ซากะ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • HUIS TEN BOSCH : 12นาที ~
 • มิโดริ(ริเรกะโมเมะ) : 13นาที ~
 • มิโดริ : 12นาที ~
 • คาซาซางิ : 12นาที ~
 • ริเรกะโมเมะ : 12นาที ~
 • JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) : 21นาที ~
6:00
 • 06:10 → 06:33 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:26 → 06:38 ( 12นาที )
  リレーかもめ1号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:30 → 06:54 ( 24นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:47 → 07:09 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:58 → 07:12 ( 14นาที )
  リレーかもめ3号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:24 → 07:46 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:45 → 07:59 ( 14นาที )
  リレーかもめ5号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:55 → 08:21 ( 26นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:02 → 08:14 ( 12นาที )
  みどり7号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:13 → 08:41 ( 28นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 08:35 ( 12นาที )
  かささぎ101号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:44 → 08:58 ( 14นาที )
  リレーかもめ9号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:54 → 09:21 ( 27นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:04 → 09:16 ( 12นาที )
  みどり11号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:04 → 09:16 ( 12นาที )
  ハウステンボス11号
  ถึง HUIS TEN BOSCH
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:18 → 09:31 ( 13นาที )
  リレーかもめ13号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:26 → 09:47 ( 21นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:00 → 10:16 ( 16นาที )
  みどり15号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:00 → 10:16 ( 16นาที )
  ハウステンボス15号
  ถึง HUIS TEN BOSCH
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:06 → 10:29 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:28 → 10:41 ( 13นาที )
  リレーかもめ17号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:46 → 10:58 ( 12นาที )
  かささぎ103号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:56 → 11:23 ( 27นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นฮามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:02 → 11:15 ( 13นาที )
  みどり19号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:02 → 11:15 ( 13นาที )
  ハウステンボス19号
  ถึง HUIS TEN BOSCH
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:21 → 11:34 ( 13นาที )
  リレーかもめ21号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:26 → 11:47 ( 21นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:03 → 12:16 ( 13นาที )
  みどり23号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:07 → 12:30 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:20 → 12:32 ( 12นาที )
  リレーかもめ25号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:50 → 13:12 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นฮามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:03 → 13:16 ( 13นาที )
  みどり27号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:03 → 13:16 ( 13นาที )
  ハウステンボス27号
  ถึง HUIS TEN BOSCH
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:12 → 13:39 ( 27นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:20 → 13:33 ( 13นาที )
  リレーかもめ29号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:40 → 13:53 ( 13นาที )
  かささぎ105号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:52 → 14:14 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ไฮกิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:02 → 14:16 ( 14นาที )
  みどり31号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:02 → 14:16 ( 14นาที )
  ハウステンボス31号
  ถึง HUIS TEN BOSCH
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:20 → 14:32 ( 12นาที )
  リレーかもめ33号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:24 → 14:45 ( 21นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:52 → 15:14 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นฮามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:03 → 15:17 ( 14นาที )
  みどり35号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:19 → 15:32 ( 13นาที )
  リレーかもめ37号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:35 → 16:02 ( 27นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:52 → 16:15 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นฮามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:03 → 16:17 ( 14นาที )
  みどり39号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:21 → 16:34 ( 13นาที )
  リレーかもめ41号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:30 → 16:53 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:42 → 16:55 ( 13นาที )
  みどり(リレーかもめ)43号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:56 → 17:22 ( 26นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:03 → 17:16 ( 13นาที )
  かささぎ107号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:16 → 17:43 ( 27นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:24 → 17:36 ( 12นาที )
  リレーかもめ45号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 17:56 ( 13นาที )
  みどり(リレーかもめ)47号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:48 → 18:10 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:02 → 18:15 ( 13นาที )
  かささぎ109号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:15 → 18:39 ( 24นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:29 → 18:42 ( 13นาที )
  リレーかもめ49号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:37 → 19:02 ( 25นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:42 → 18:56 ( 14นาที )
  みどり(リレーかもめ)51号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:06 → 19:19 ( 13นาที )
  かささぎ111号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:15 → 19:41 ( 26นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ไฮกิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:24 → 19:37 ( 13นาที )
  リレーかもめ53号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:35 → 19:57 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นฮามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:44 → 19:59 ( 15นาที )
  みどり(リレーかもめ)55号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:05 → 20:18 ( 13นาที )
  かささぎ113号
  ถึง ฮิเซ็นคาชิม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:10 → 20:31 ( 21นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:27 → 20:40 ( 13นาที )
  リレーかもめ57号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:32 → 20:54 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ฮิเซ็นฮามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:00 → 21:12 ( 12นาที )
  みどり59号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:13 → 21:36 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง ไฮกิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:27 → 21:40 ( 13นาที )
  リレーかもめ61号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:50 → 22:21 ( 31นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:00 → 22:13 ( 13นาที )
  みどり63号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:14 → 22:35 ( 21นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:34 → 22:48 ( 14นาที )
  リレーかもめ65号
  ถึง ทาเกโอะอนเซ็น
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:58 → 23:10 ( 12นาที )
  みどり67号
  ถึง ซาเซโบะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
23:00
 • 23:04 → 23:27 ( 23นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 23:40 → 00:02 ( 22นาที )
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ถึง 江北(佐賀県)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 23:51 → 00:05 ( 14นาที )
  かささぎ201号
  ถึง ซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket