ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ ถึง สนามบินเซนได

สายการบิน([นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ-สนามบินเซนได) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 10นาที ~
 • APJ : 1โมง 10นาที ~
 • IBX : 1โมง 0นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
8:00
 • 08:20 → 09:30 ( 1โมง 10นาที )
  ANA361
  ถึง สนามบินเซนได
10:00
 • 10:25 → 11:35 ( 1โมง 10นาที )
  APJ491
  ถึง สนามบินเซนได
11:00
 • 11:55 → 13:05 ( 1โมง 10นาที )
  ANA363
  ถึง สนามบินเซนได
12:00
 • 12:40 → 13:40 ( 1โมง 0นาที )
  IBX21
  ถึง สนามบินเซนได
14:00
 • 14:50 → 15:55 ( 1โมง 5นาที )
  IBX23
  ถึง สนามบินเซนได
20:00
 • 20:25 → 21:30 ( 1โมง 5นาที )
  IBX25
  ถึง สนามบินเซนได